W czwartek, 23 maja w  Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie odbyła się niekonwencjonalna lekcja poezji dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Gościem była Zofia Kamola, która zaprezentowała swój program dla młodych odbiorców pt: „Strofy dla Ciebie”.
Uczniowie poznali „świat poezji” przyswajając sobie istotę pojęć takich jak: metafora, poezja, inspiracja. Mieli też okazję wysłuchać wierszy przy ciekawej oprawie muzycznej. Ciekawostką spotkania był udział uczniów przy wspólnym rymowaniu i czytaniu utworów pani Zofii.
Finałem niecodziennej lekcji była zabawa rytmiczna, podkreślająca współgranie poezji z muzyką oraz wręczenie upominków i wspólne zdjęcie.