Zapraszamy Państwa na relację z sesji Rady Miasta Łukowa, której najważniejszym punktem była uchwałą podnosząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program nadamy w piątek 24 maja o godzinie 20:00. Powtórki przez cały weekend.
Burmistrz Piotr Płudowski przedstawił radnym projekt uchwały, który zakładał wprowadzenie 30-procentowej podwyżki za odpady segregowane i niesegregowane zarówno płacone przez osoby fizyczne jak i firmy. Jednak łukowscy radni nie zgodzili się na wprowadzenie wyższych opłat za odbiór śmieci. Radnych nie przekonały argumenty burmistrza, który mówił, że w budżecie miasta na system gospodarowania odpadami brakuje około 700 tys. zł.
Radni dyskutowali też o kąpielisku Zimna Woda, inwestycjach miejskich i wielu innych „gorących” tematach.  Emisja w piątek od godziny 20:00.