W Łukowie, w budynku administracyjnym PKS, rozpoczęło działalność biuro powiatowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie. To miejsce gdzie będą udzielane informacje na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”. W biurze będzie pracował m.in. radny wojewódzki Ryszard Szczygieł.
Biuro będzie przyjmować interesantów w godzinach od 11.00 do 15.00. Porady będą udzielane właścicielom domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację. Takie osoby mogą ubiegać się o refundację poniesionych na ten cel kosztów. Refundacja może wynieść do 90 procent kosztów inwestycji.
Biuro powstałe w Łukowie jest szóstym biurem powiatowym w województwie lubelskim. Ma obsługiwać mieszkańców powiatu łukowskiego i radzyńskiego.
Jak mówi Paweł Gilowski prezes zarządu WFOŚiGW w Lublinie, ma być to miejsce odpowiedzialne za promocje programu wśród mieszkańców oraz miejsce do współpracy z samorządami. Za promocje programu i współpracę z samorządami ma odpowiadać właśnie zatrudniony w Funduszu radny Ryszard Szczygieł.
Na dzień dzisiejszy mieszkańcy powiatu łukowskiego złożyli już do 300 wniosków do programu „Czyste Powietrze”. Na realizację programu w skali województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma przeznaczone ponad 80 milionów. Tempo wydawania pieniędzy będzie zależało od tempa składania i oceniania wniosków.