Do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łuków ponownie wpisany został budynek „Warszawska 18”, gdzie mieściła się kiedyś miejska elektrownia. Stało się tak na mocy zarządzenia wydanego właśnie przez burmistrza Piotra Płudowskiego.
Przymnijmy, że w 2017 roku na wniosek właściciela budynku przeprowadzono procedurę wykreślenia „Warszawskiej 18” z Gminnej Ewidencji Zabytków. Stało się to po otrzymaniu pozytywnej opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej. Decyzję podjął poprzedni burmistrz Łukowa. Według planów właściciela, kolejnym krokiem miało być zburzenie tego budynku. Pozwolenia na jego rozbiórkę jednak nie wydano bowiem nadal widniał on jako zabytek w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Właściciel „Warszawskiej 18” wystąpił więc o zmianę planu zagospodarowania.
Po wyborach samorządowych nowe władze Łukowa zrezygnowały z wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania zrezygnowano. Kolejnym krokiem burmistrza Piotra Płudowskiego było zlecenie wykonania ekspertyzy w celu ustalenia, czy budynek posiada wartość historyczną, artystyczną i naukową. Dokument taki został przygotowany przez Pawła Dettloffa z Krakowa, który jednoznacznie stwierdził, iż „Warszawska 18” ma wszystkie cechy budynku zabytkowego.
Otrzymana ekspertyza została przesłana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej, który nie wniósł żadnych uwag. Burmistrza Łukowa mógł więc wydać zarządzenie o wpisaniu do rejestru zabytków „Warszawskiej 18” – budynku, który powstał w latach 1925 – 1927. W przeszłości mieściła się tu miejska elektrownia.