Czy mieszkańcy Łukowa będą płacić więcej za odbiór i transport odpadów oraz ich składowanie w Adamkach? To pytanie pojawiło się po ostatnich informacjach płynących z łukowskiego magistratu. Przygotowano tam projekt uchwały o podwyżce opłat.
Jak mówi nam burmistrz Piotr Płudowski, obecnie w systemie gospodarowania odpadami brakuje 750 tysięcy złotych. Wpływ na to mają wzrost cen za energię elektryczną, wzrost cen paliwa, wyższe koszty pracy oraz wyższe opłaty za składowanie odpadów w Adamkach, które wynikają ze wzrostu opłaty środowiskowej. Jak mówi burmistrz Płudowski, to argumenty, z którymi nie sposób dyskutować.
Z naszych informacji wynika, że ze strony Urzędu Miasta jest propozycja, aby stawka opłaty za odpady segregowane wzrosła z 10 złotych do 15, a za niesegregowane z 17 do 30 złotych.
Decyzja o wprowadzeniu lub nie podwyżki stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie należała ostatecznie do radnych. Mają ją podjąć na sesji Rady Miasta, którą zaplanowano na przyszły poniedziałek 20 maja.