Iwona Kmieć i Zenon Lendzion to kandydaci wskazani na dyrektorów dwóch łukowskich podstawówek. Takie decyzje podjęli członkowie komisji konkursowych. O tym kto zostanie dyrektorem ostatecznie zdecyduje burmistrz.
W piątek, 10 maja w Urzędzie Miasta w Łukowie odbyły się dwa konkursy, których celem było wyłonienie kandydatów na dyrektorów dwóch szkół podstawowych: „Trójki” i „Piątki”. O stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 ubiegał się tylko jeden kandydat, wieloletni nauczyciel tej szkoły, Zenon Lendzion. O stanowisko w Szkole Podstawowej nr 5 ubiegało się dwoje kandydatów: obecna dyrektor Iwona Kmieć oraz nauczyciel tej szkoły, pełniący w przeszłości funkcję dyrektora, Jerzy Kołodyński. Kandydatów oceniały komisje, w skład których wchodzili przedstawiciele burmistrza, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych oraz Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców.
Pierwszy odbywał się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i komisja wskazała na to stanowisko Zenona Lendziona. Następnie, przez kilka godzin trwało posiedzenie drugiej komisji, której zadaniem było wskazanie kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Komisja zdecydowała rekomendować na to stanowisko obecną dyrektor Iwonę Kmieć.
Obie kandydatury zostaną teraz przedstawione burmistrzowi. To on podejmie ostateczną decyzję o obsadzeniu obu stanowisk dyrektorskich w „Trójce” i w „Piątce”