W piątek, 10 maja posadzeniem młodych dębów pod jednostkami Policji lubelskiego garnizonu, w tym łukowskiej jednostki uczczono 100-rocznicę powstania Policji.
Pod budynkiem KWP w Lublinie młode drzewo posadził w towarzystwie zastępców i całej kadry kierowniczej KWP szef lubelskiego garnizonu Policji insp. Robert Szewc. Akcja jest jedną z wielu przedsięwzięć Policji organizowanych w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej przypadającej właśnie w 2019 roku. W tym samym czasie młode drzewa zasadzone zostały także na terenie pozostałych 20 jednostek Policji – komend miejskich i powiatowych woj. lubelskiego.

Dąb to drzewo, który ma swój symboliczny charakter. Jest największym, najpotężniejszym drzewem. Nie bez przyczyny symbolizuje siłę i wytrzymałość. W dawnej tradycji słowiańskiej dąb był  postrzegany jako centrum wszechświata i symbol długowieczności, oparty na  silnych, głęboko sięgających korzeniach. Budził szacunek i podziw.