W połowie kwietnia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których wzięło udział łącznie 170 uczniów z 25 powiatów reprezentujących 3 województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie.
Zmagania zakończyły się sukcesem trojga uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie. W bloku technologia  żywności I miejsce zajęła Małgorzata Krasuska, zaś miejsce III Aleksandra Korlaga. Z kolei w bloku agrobiznes II miejsce zajął Piotr Trendak. Dobre wyniki pozwoliły także  na zajęcie II miejsca w klasyfikacji drużynowej.
Uczniowie wystąpią w ogólnopolskim finale olimpiady, który odbędzie się w dniach  7-8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w województwie małopolskim.