Budynek Ośrodka Zdrowia w Wandowie kilka miesięcy temu zamienił się w plac budowy. Miejsce pierwszego kontaktu, w które udają się mieszkańcy w przypadku choroby, w ostatnim czasie przeszło gruntowną przebudowę. Obecnie pozostało jedynie wyposażyć budynek w odpowiedni sprzęt medyczny. Szacuje się, że placówka jeszcze przed wakacjami zacznie przyjmować pierwszych pacjentów.
Prace remontowe rozpoczęły się jeszcze w poprzednim roku. Robotami budowlanymi zajęła się wówczas firma INVEST ze Starej Wróbliny. W tym momencie Ośrodek Zdrowia w Wandowie zyskał nowe oblicze. W ramach inwestycji przeprowadzono m. in. wymianę elewacji i posadzek, montaż nowych drzwi i okien, wykonanie nowego podziału pomieszczeń, montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymianę instalacji grzewczej i kanalizacyjnej, ocieplenie budynku, a także szereg innych prac znacząco podnoszących jakość usług świadczonych przez łukowski SP ZOZ na terenie Wandowa. Całość kosztów inwestycji wyniosła blisko 600 tysięcy złotych.