Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Łukowie przygotował informację o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika z niej, że w systemie już brakuje 700 tys. zł. Podwyżka cen za odbiór i składowanie odpadów, jak mówi burmistrz Piotr Płudowski, jest nieunikniona.
Na wzrost kosztów cen opłat za odbiór i składowanie odpadów wpływają przede wszystkim nowe stawki cen na składowisku w Adamkach. Ponadto wzrosły ceny prądu i paliwa. O tym czy mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór śmieci zadecydują łukowscy radni. Tematem mają zajmować się już w maju. Dziś mieszkańcy Łukowa płacą miesięcznie za odbiór odpadów segregowanych 10 zł, a za odbiór odpadów niesegregowanych 17 zł.
Relacja z sesji Rady Miasta już w najbliższym programie Master TV w piątek 3 maja o godzinie 20.00.