W środę, 24 kwietnia minął termin składania ofert od osób, które chcą ubiegać się o stanowiska dyrektorów w dwóch łukowskich podstawówkach: Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 5. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora „Trójki” zgłosił się Zenon Lendzion, wieloletni nauczyciel tej szkoły. O stanowisko w „Piątce” ubiegać się będą obecna dyrektor Iwona Kmieć oraz nauczyciel z tej szkoły, pełniący w przeszłości funkcję dyrektora, Jerzy Kołodyński.
Oba konkursy zostaną przeprowadzone 10 maja. Komisje konkursowe zostały już powołane. W skład każdej z nich wchodzą przedstawiciele burmistrza, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych oraz Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
W skład komisji konkursowej, powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, wchodzą: przedstawiciele burmistrza: Paweł Krasuski, Mariusz Chudek i Arkadiusz Pogonowski; przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie: Danuta Steć, Renata Kwiatek i Jan Rećko, przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Andrzej Czerniewicz i Tomasz Flejmer; przedstawiciele Rady Rodziców: Anna Nowicka i Tomasz Kruczyński, przedstawiciel ZNP Marlena Celińska i przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zbigniew Wiącek.
W skład komisji konkursowej, powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, wchodzą: przedstawiciele burmistrza: Paweł Krasuski, Mariusz Chudek i Arkadiusz Pogonowski; przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie: Danuta Steć, Renata Kwiatek i Jan Rećko, przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Urszula Kleszcz i Aldona Nowicka; przedstawiciele Rady Rodziców: Iwona Zalewska i Agata Ogrodnik, przedstawiciel ZNP Zofia Pielaszek i przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Artur Głębicki.
Zadaniem komisji będzie wybór kandydatów na stanowiska dyrektorów. Te kandydatury zostaną następnie przedstawione burmistrzowi Piotrowi Płudowskiemu, który podejmie ostateczne decyzje i wskaże, kto ma zająć dane stanowisko.