Od 15 do 17 kwietnia, ósmoklasiści będą pisać egzaminy. Łącznie w Łukowie przystąpi do nich 300 uczniów.
W samym Łukowie dyrektorzy pięciu podstawówek zapewniają, że egzaminy się odbędą. Przystąpi do nich w sumie 300 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 1 będzie najwięcej uczniów – 125. Będą pisać na hali sportowej. W pozostałych szkołach do egzaminów przystąpi: w Szkole Podstawowej nr 2 – 26 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 3 – 16, w Szkole Podstawowej nr 4 – 67 i w Szkole Podstawowej nr 5 – 66.
Egzaminy będą trwać przez trzy dni. Pierwszego dnia będzie to egzamin z języka polskiego, drugiego dnia z matematyki, a trzeciego z języka obcego.