„Autyzm – po drugiej stronie lustra” to hasło konferencji, która odbędzie się 25 kwietnia o godz. 10:00 w Szkole Policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie. Organizatorami konferencji jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”.
W programie konferencji zaplanowano wykłady specjalistów z Łukowa oraz Białej Podlaskiej, m.in.: mgr Marty Łukowskiej – Almaszy, mgr Danuty Kowal, mgr Magdaleny Mojskiej – Sadowskiej, mgr Urszuli Szumlewicz oraz mgr Agnieszka Chudzik. Wystąpią również: Lech Dębczak – dyrektor PCPR w Łukowie, Grażyna Kulig – prezes Łukowskiego Stowarzyszenia „Labirynt” oraz Anita Olszewska – pedagog Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie. Podczas konferencji zostanie podsumowany konkurs plastyczny „Autyzm – po drugiej stronie lustra”.