Eliminacje powiatowe 38. Małego Konkursu Recytatorskiego odbędą się we wtorek 7 maja o godzinie 10:30 w Łukowskim Ośrodku Kultury. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III i IV-VI z terenu powiatu łukowskiego.
Repertuar stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, które nie są prezentowane w innych konkursach. Tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie będzie można zmieniać na kolejnych etapach konkursu. Czas występu do 5 minut.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 kwietnia. Dodatkowe informacje u instruktora ds. recytacji ŁOK Sławomira Żyłki pod nr tel. 608 887 121. Regulamin oraz Karta Uczestnika dostępne na stronie https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/806,eliminacje-powiatowe-38-malego-konkursu-recytatorskiego-zgloszenia-do-18-kwietnia-2019