19 marca i 6 kwietnia  Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie „otworzył drzwi” dla uczniów 3 klas Gimnazjów, 8 klas Szkół Podstawowych i ich rodziców.
Licznie zgromadzona młodzież zwiedziła nowe warsztaty szkolne, zapoznała się z ofertą edukacyjną  i charakterystyką zawodów, w których kształci szkoła, poznała zalety wyboru technikum, jako kolejnego szczebla edukacji oraz możliwości jakie może zaoferować im kształcenie się w „ALEJACH”. Podczas dni otwartych uczniowie mogli wziąć udział w doświadczeniach i poznać specyfikę zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach.
Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie zaproponował uczniom na nowy rok szkolny kierunki:
TECHNIKUM:
Technik handlowiec
Technik ekonomista
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
elektromechanik
kierowca mechanik
oddział wielozawodowy
W tych dniach goście uczestniczyli w grach i zabawach językowych, pokazach: mechanicznych, elektrycznych, handlowych, ekonomicznych i informatycznych.
Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe warsztaty szkolne, na których naukę rozpoczniemy już we wrześniu tego roku. Warsztaty wyposażone  zostaną (trwają przetargi)  w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny branży samochodowej, elektrycznej, mechanicznej, transportowej i ekonomicznej. Co gwarantuje warunki kształcenia zbliżone do tych panujących w nowoczesnych warsztatach samochodowych, zakładach przemysłowych, firmach elektrycznych, przewozowych, mechanicznych, handlowych, informatycznych.
Przybyli uczniowie mogli zwiedzić  13 nowych pracowni  związanych z następującymi kierunkami kształcenia:
Technik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik – pracowania diagnostyki pojazdów, pracownia elektryki samochodowej, pracownia mechatroniki samochodowej
Technik elektryk, elektromechanik – pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, pracownia elektrotechniki i elektroniki
Technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk – pracownia techniki biurowej, pracownia komunikacji w języku obcym
Technik mechanik – pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia spawalnictwa, pracownia obróbki ręcznej, pracownia obróbki mechanicznej.