W poniedziałek, 15 kwietnia w Urzędzie Miasta Łuków odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Poprowadzą je pracownicy z firmy GreenLynx z Tarnobrzega.
Przedstawiciele wykonawcy programu będą także odwiedzać mieszkańców w ich domach i prosić o wypełnianie ankiet i pytać m.in. o źródła ciepła i ich stan techniczny; zużycie energii elektrycznej, gazu, węgla, drewna w skali całego roku; wykonane lub planowane termomodernizacje oraz o wykonane lub planowane inwestycje w odnawialne źródła energii. Dane z ankiet posłużą do opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Łukowa.
Program Ograniczania Niskiej Emisji ma umożliwić uzyskanie przez Urząd Miasta dotacji i preferencyjnych pożyczek m.in. na wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne: gazowe, olejowe, węglowe i kotły na biomasę, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz na termomodernizacje budynków.
Punkt informacyjny będzie mieścić się w Urzędzie Miasta, w sali konferencyjnej i będzie działał w godzinach od 11.00 do 13.00. W tym samym czasie pracownicy terenowi przeprowadzą ankietę w wybranych punktach miasta.
Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami wykonawcy Programu, GreenLynx, Paweł Krząstek tel. 531 777 891 oraz w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 25 797 66 24.