Na stronie internetowej Urzędu Miasta została zamieszczona informacja o konkursach na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Siedleckiej, gdzie obecnie szefem placówki jest Iwona Kmieć oraz Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Konarskiego, którą kieruje Sławomir Różalski. Osoby chcące ubiegać się o  stanowisko dyrektora do tych dwóch placówek, powinny złożyć wymagane dokumenty najpóźniej do 24 kwietnia.
Wszystkie osoby, które spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o przesłuchaniach przed specjalną komisją.
Szczegółowe informacje na temat konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków.