Na ostatniej sesji Rady Powiatu Łukowskiego, która odbyła się  2 kwietnia, radni podjęli okolicznościową uchwałę potępiającą zbrodnie i agresję. Przyjęto ją w efekcie wydarzeń do jakich doszło w ostatnich dniach w Siedlcach.
Jak czytamy w nadesłanej do nas informacji uchwałę przyjęto „w związku z zaskakującymi nasze społeczeństwo doniesieniami o zbrodniach takich jak morderstwo Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza i usiłowaniami ich popełnienia na osobach piastujących funkcje publiczne oraz wzrastającą agresją w stosunku do tych osób”. W uchwale czytamy, że Rada Powiatu kategorycznie sprzeciwia się wszelkim tego typu aktom kryminalnym, mowie nienawiści i prowokacjom, „których celem jest skłócenie Naszego Narodu”. W uchwale znalazły się również słowa skierowane do byłego prezydenta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia i dalszej owocnej pracy.
Treść uchwały ma zostać przesłana byłemu prezydentowi Siedlec, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
Treść uchwały: