Aleksandrów, Dminin, Szczygły Dolne, Turze Rogi, Wagram i Role. To sołectwa w gminie Łuków, których mieszkańcy wybrali nowych sołtysów. W przypadku pozostałych 30 sołectw obsada tych stanowisk nie zmieni się.
Wśród nowych sołtysów są trzy kobiety i trzech mężczyzn, ale w przekroju całej gminy to panowie stanowią większość – 25:11. Najmłodszym sołtysem jest Paweł Krasuski, który został nowym sołtysem w Rolach, najstarszym – Wacław Śledź, który od ponad 20 lat pełni tę funkcję w Wólce Świątkowej.
Oprócz Pawła Krasuskiego nowymi sołtysami zostali: w Aleksandrowie – Edyta Gałązka, w Dmininie – Małgorzata Izdebska, w Szczygłach Dolnych – Aneta Szczygielska, w Turzych Rogach – Zenon Cielemędzki i w Wagramie – Janusz Wysokiński.
Zaufaniem na kolejne lata mieszkańcy gminy Łuków obdarzyli dotychczasowych sołtysów: Krzysztofa Wójcika w Biardach, Małgorzatę Wysokińską w Czerśli, Beatę Suchodolską w Dąbiu, Przemysława Izdebskiego w Gołaszynie, Marka Kudlaka w Gołąbkach, Leszka Kobojka w Gręzówce, Iwonę Rogalę w Jeziorach, Mariusza Gałacha w Jadwisinie, Elżbietę Borkowską w Karwaczu, Krzysztofa Kędziorę w Klimkach, Mariusza Celińskiego-Jakubowicza w Krynce, Stanisława Mądrego w Kownatkach, Elżbietę Durkę w Ławkach, Radosława Nowickiego w Łazach, Janusza Mazurka w Malcanowie, Marka Salamończyka w Podgaju, Stanisława Skwarka w Ryżkach, Pawła Wysokińskiego w Rzymach Rzymkach, Jana Milewskiego w sołectwie Rzymy Las, Ewę Stępniewską w Sięciaszce Pierwszej, Mirosława Dybciaka w Sięciaszce Drugiej, Barbarę Kępkę w Strzyżewie, Zbigniewa Strzyżewskiego w Suchocinie, Franciszka Karwowskiego w Sulejach, Antoniego Laskowskiego w Świdrach, Mariolę Krasnodębską w Szczygłach Górnych, Jana Zarzyckiego w Zarzeczu Łukowskim, Kazimierza Karwowskiego w Zalesiu i Sławomira Rybkę w Żdżarach.
Nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich potrwa, tak jak w przypadku rady gminy, nie 4, jak do tej pory, a 5 lat.