W sobotę, 6  kwietnia blisko 100 żołnierzy służących w Wojskach Obrony Terytorialnej pojawi się w Łukowie. Będą szkolić się z taktyki i terenoznawstwa w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. Na terenie naszego miasta żołnierze będą poruszać się w 12-osobowych sekcjach, a zajęcia będą polegały przede wszystkim na pracy z mapą i rozpoznawaniu obiektów o znaczeniu strategicznym.
Żołnierze z 23 batalionu lekkiej piechoty z Białej Podlaskiej będą realizować zagadnienia z taktyki, tzw. działanie żołnierza w marszu ubezpieczonym, tj. działania podczas marszu, postoju, organizację ubezpieczenia bezpośredniego, przekraczanie stref niebezpiecznych, skrzyżowań dróg, doskonalenie różnych sposobów przemieszczania się pododdziałów, a także zagadnienia z nawigacji w terenie oraz doskonalenie sygnałów dowodzenia. Druga część szkolenia odbędzie się na strzelnicy Gołobórz k. Siedlec.
Podczas szkolenia nie wystąpią żadne utrudnienia dla lokalnej społeczności. Żołnierze nie będą wykorzystywać środków pozoracji pola walki, nie będzie używana amunicja.
Ćwiczenia z zakresu taktyki i terenoznawstwa organizowane w SRO są bardzo ważną częścią systemu szkoleniowego Terytorialsów. Misją żołnierzy OT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności, dlatego wiedza i znajomość terenu, w którym w przyszłości będą działać jest kluczowa.
23 Batalion Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej wchodzi w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, rejonem odpowiedzialności obejmuje powiaty: bialski, parczewski, radzyński i łukowski. Dowódcą batalionu jest ppłk. Dariusz Rosiak.
***
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie, Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 3300 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi.