Rozpoczęła się budowa kolejnego zakładu produkcyjnego w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Łazach w gminie Łuków.
W poniedziałek, 25 marca warszawska firma „Mar-Bud” zorganizowała uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod zakład, który będzie się zajmować produkcją akumulatorów chłodu.
Inwestycję poświęcił proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek, a wśród świadków tego wydarzenia byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz inni inwestorzy Podstrefy Łuków.
Podstrefa ekonomiczna to obszar, w którym inwestorzy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, korzystają ze zwolnień podatkowych, związanych z kosztami nowych inwestycji lub tworzenia miejsc pracy.
Podstrefa w Łazach została ustanowiona w 2007 roku i obecnie zajmuje ponad 27 hektarów powierzchni. To teren uzbrojony, przeznaczony pod przemysł i w znacznej części już zagospodarowany. Swoje zakłady i tereny inwestycyjne mają tutaj firmy: „Łuksja”, „Stok-Rol”, „Pryncy Teka”, „MK Marzena Kolanowska”, „Erdom”, „MKL”, „Nowa Piekarnia z Łukowa” i „Mar-Bud”.
W związku z dużym zainteresowaniem Gmina Łuków przygotowuje kolejne tereny inwestycyjne, tym razem w miejscowości Dąbie.