Prawidłowo funkcjonujące publiczne lecznictwo to jedna z priorytetowych kwestii, które stawiają sobie za cel współczesne społeczeństwa. Słusznie zakładamy, że dla ratowania życia i zdrowia oraz dla odpowiednio prowadzonej i dostępnej profilaktyki zdrowotnej należy wykorzystywać wszelkie możliwe środki. Wobec tych oczekiwań dyrekcja i pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w ostatnich trzech latach zintensyfikowali wysiłki na rzecz poprawy stanu infrastrukturalnego placówek medycznych w powiecie łukowskim. To założenie przyświeca również samorządowi Powiatu Łukowskiego i zarządowi Województwa Lubelskiego.
Wszystkim pracownikom łukowskiego szpitala zależy, aby w dającym się określić czasie znacząco poprawić dostępność diagnostyki i leczenia dla wszystkich mieszkańców regionu, tych z miast Łuków i Stoczek Łukowski, a także tych z gmin naszego powiatu. Stąd duże nakłady w tej sferze, w ciągu ostatnich lat i obecnie. Odpowiedzią na zapotrzebowanie było zintesyfikowanie działań mających na celu pozyskanie możliwie jak największej ilości środków zewnętrznych.
W ostatnim czasie jedną z największych inwestycji łukowskiego ZOZ-u, która otrzymała kilkumilionowe dofinansowanie jest projekt pn. ,,Wyposażenie SOR w SP ZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Łukowskim”. Całość realizacji zadania wyniesie 5 584 078,26 zł, przy jednoczesnym wkładzie własnym 837 611,74 zł, wobec czego uzyskane finansowanie do projektu to 85%. – Doposażenie łukowskiego szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny, to jedna z naszych najważniejszych inwestycji, która bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez nasz szpital – mówi Dariusz Orzeł, dyrektor ds. Inwestycji w SP ZOZ, który jednocześnie były inicjatorem podjęcia działań mających na celu pozyskanie dofinansowania do zakupu najnowszej klasy sprzętu medycznego. Znaczące dofinansowanie udało się otrzymać również w celu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z uruchomieniem e-usług. W tym przypadku łukowski SP ZOZ wydał 2 031 979,10 zł, przy udziale własnym w kwocie 304 796,88 zł, co ponownie stanowi 85% całości realizacji zadania.
Inwestycją, która uzyskała największe dofinansowania był projekt pn. ,,Doposażenie SP ZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne”. Całość realizacji zadania wyniesie 7 390 092,00 zł, przy wkładzie własnym 1 108 513,80 zł, wobec czego uzyskane dofinansowanie z Województwa Lubelskiego do projektu wynosi aż 85%. Wielotysięczne dofinansowania udało się pozyskać również przy remoncie i przebudowie budynku POZ w Jedlance, Wandowie i Trzebieszowie, a także przy zakupie trzech ambulansów medycznych. Łącznie na wymienione powyżej inwestycje, remonty i zakupy SP ZOZ w Łukowie przeznaczył ponad 17 milionów złotych.