Nawiązując do artykułu pt. „K. Czubaszek rezygnuje z funkcji burmistrza”, Krzysztof Czubaszek, burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wydał oświadczenie. Łukowianin przedstawia w nim swoje stanowisko w sprawie swojej rezygnacji z pełnionej funkcji.
  „Zdaniem moich obrońców sprawa najpewniej zakończy się uniewinnieniem lub nawet umorzeniem postępowania. Doświadczenie moich obrońców nakazuje ponadto przyjąć, że jest to typowa sprawa o wymiarze przede wszystkim politycznym – tym bardziej, że władze Legii S.A. publicznie dają do zrozumienia, że nawet dla nich decyzje procesowe Prokuratury Okręgowej w Warszawie są zaskakujące.
   Z informacji przekazanych mi przez mec. Aleksandrę Więch-Barchan i mec. Marka Małeckiego wynika, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w dniu 21 marca 2019 r. podjął decyzję o zwróceniu Prokuraturze aktu oskarżenia. Jak stwierdzają obrońcy: – Decyzja Sądu o zwrocie aktu oskarżenia do Prokuratury może oznaczać, że Prokuratura działała w nadzwyczajnym pośpiechu, a przez to popełniła błędy, które wykluczają możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd. Oznacza to również, że obecnie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nie prowadzi sprawy z udziałem Krzysztofa Czubaszka.
  Idąc tokiem rozumowania prokuratury, można dojść do wniosku, że w sytuacji, w której sąd uniewinni osobę od zarzutów postawionych jej przez prokuraturę, na zarzut przekroczenia uprawnień lub poświadczenia nieprawdy naraża się sam prokurator. Takie rozumowanie w wymiarze ogólnopolskim może oznaczać kompletny paraliż administracji państwowej i samorządowej, bo urzędnicy będą obawiać się podpisywania decyzji, które są kontrowersyjne, nawet jeśli te decyzje mają na celu ochronę dóbr mieszkańców lub finansów publicznych.
Krzysztof Czubaszek
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”
O powyższej sprawie informowaliśmy pod linkiem:  http://telewizja.lukow.pl/28745/k-czubaszek-rezygnuje-z-funkcji-burmistrza/