Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zwracają się do mieszkańców z prośbą o spisanie i przekazanie do zbiorów muzeum wspomnień opisujących dzieje Ziemi Łukowskiej w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym aż do końca lat 80 – tych XX wieku.
Muzeum czeka na biografie, opisy wydarzeń związanych z historią naszego miasta i okolic, jak również opowieści o dawnych obrzędach i zwyczajach naszego regionu. Mile widziane będą zdjęcia i dokumenty rodzinne, ilustrujące opisane wydarzenia, a także nagrane wspomnienia, które pozwolą nam utworzyć lokalne archiwum historii mówionej.
Wyżej wymienione materiały zostaną włączone do zbiorów muzeum i zabezpieczone, aby przetrwały dla następnych pokoleń. Wybrane prace mogą być publikowane na stronach internetowych, w lokalnej prasie, publikacjach lub wykorzystane na wystawach organizowanych przez muzeum. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Wszystkie te działania muzeum podejmuje, aby zachować od zapomnienia historię naszych bliskich, którzy swoim działaniem zapisali historię Ziemi Łukowskiej. Wspomnienia i cenne pamiątki rodzinne należy dostarczyć do końca marca 2020 roku w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków, tel. 25 798 27 16.