Strajk w szkołach i przedszkolach ma rozpocząć się
8 kwietnia. Zakończyły się już, trwające od 11 marca, referenda w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu łukowskiego, podczas których nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni deklarowali czy chcą przystąpić do strajku. Na 72 placówki, w których przeprowadzono głosowanie, w 69 powiedziano stanowcze „tak”. Wywiad z Adamem Sosnowskim, prezesem Okręgu Lubelskiego ZNP i Teresą Misiuk, Lubelskim Kuratorem Oświaty już w piątek 29 marca w Master TV o godz. 20
Referenda zorganizowano w tych placówkach, które weszły w spór zbiorowy z dyrektorami. Było ich na terenie powiatu łukowskiego 72. W każdej z nich zorganizowano referendum. W głosowaniu brało udział od 72 do 98 procent nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, spośród których za udziałem w strajku opowiedziało się od 64 do nawet 100 procent głosujących. „Tak” dla protestu powiedziano w 69 placówkach. Tylko w trzech większość biorących udział w referendum powiedziało „nie”. Są to szkoły podstawowe w Oszczepalinie i w Fiukówce oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baczkowie.
69 placówek, w których podjęto decyzję o przystąpieniu do strajku, to przedszkola, szkoły podstawowe, w których działają oddziały gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Do piątku 29 marca dyrektorzy tych placówek otrzymają od ZNP oficjalne pisma o przystąpieniu pracowników do strajku.
8 kwietnia w każdej z tych placówek rozpocznie działalność komitet strajkowy, do którego będą zgłaszać się nauczyciele i deklarować swój udział w akcji. Strajk ma polegać na wstrzymaniu się od pracy. Opiekę przedszkolakom i uczniom będą musieli zapewnić dyrektorzy tych placówek. Strajk ma trwać do odwołania.
Powiat łukowski dzieli się na dwa Oddziały ZNP. Pierwszy z nich obejmuje miasto Łuków oraz gminy Wojcieszków, Stanin, Adamów, Serokomlę oraz placówki prowadzone przez powiat łukowski. W tym oddziale referenda odbyły się w 39 placówkach. W 38, osoby biorące udział w głosowaniu, opowiedziały się za strajkiem.
Drugi Oddział ZNP obejmuje gminy Łuków, Krzywda, Wola Mysłowska, Trzebieszów oraz gminę i miasto Stoczek Łukowski. W tym oddziale referenda odbyły się w 33 placówkach. Za powiedziano w 31.
Wyjątek stanowią placówki w gminie Trzebieszów. W żadnej z nich, a jest ich pięć, referenda się nie odbyły.