Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza konkurs prasowo – czytelniczy wiedzy „Gustaw Herling-Grudziński – polski pisarz, eseista, dziennikarz i żołnierz”. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy bibliotek oraz mieszkańcy powiatu łukowskiego. Ankieta z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lukow.pl.
Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek 14 maja na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, w Telewizji Master oraz na stronie internetowej biblioteki. Wypełnioną ankietę wraz z danymi uczestnika  należy składać do 25 kwietnia w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.