Jarosław Piekarski został wybrany na dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Konkurs na to stanowisko odbył się 21 marca.
Przed komisją, której przewodniczył zastępca burmistrza Paweł Krasuski, plany na zarządzanie ZGL przedstawili Jarosław Piekarski i Marek Czarnecki. Trzeci z kandydatów, który złożył swoją ofertę Sebastian Ignaciuk nie został dopuszczony do konkursu. Jak się okazało, jego oferta nie spełniała wymogów formalno-prawnych.
Po wysłuchaniu obu kandydatów komisja postanowiła rekomendować na stanowisko dyrektora Jarosława Piekarskiego. Burmistrz Piotr Płudowski zaakceptował wskazanie komisji i dziś podpisał odpowiednie dokumenty.
Jarosław Piekarski pracuje w ZGL. Od 1 lutego pełnił tam obowiązki dyrektora. Teraz został dyrektorem tej miejskiej jednostki, do której zadań należy m.in. zarządzanie mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi oraz targowiskami.