Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Żydowskiej „W blasku szabasowych świec”, który odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia o godzinie 10:30 w ŁOK. Konkurs odbędzie się w ramach II Dni Kultury Żydowskiej w Łukowie. Adresowany jest do młodzieży z klas VII-VIII szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łukowskiego.
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca. Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/741,konkurs-recytatorski-w-blasku-szabasowych-swiec-8-kwietnia-2019