W piątek, 15 marca w Muzeum Regionalnym w Łukowie odbył się uroczysty wernisaż wystawy pn. ,,Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”.
Wystawa jest częścią jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Składa się z 27 plansz informacyjnych, licznych pamiątek, zdjęć, kronik, rękopisów, pocztówek i znaczków harcerskich, oryginalnych eksponatów z epoki oraz dokumentów opowiadających o bogatej historii organizacji na przestrzeni 100 lat, a także pozwalających zaakcentować ważne dokonania jej członków w trudnych dla Ojczyzny czasach. Jej pomysłodawcami i autorami są Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Chorągiew Lubelska ZHP w Lublinie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, natomiast łukowską jej część przygotowali harcerze Hufca ZHP Łuków wspólnie z pracownikami muzeum. Ekspozycję będzie można oglądać do 15 maja.