Pracownicy administracyjni z łukowskich przedszkoli i szkół podstawowych wystosowali pismo do radnych. Postulują w nim o przeanalizowanie planów burmistrza Piotra Płudowskiego, który zamierza powołać Miejski Zespół Oświatowy. „Państwo Radni, czy świadomie weźmiecie odpowiedzialność za obniżenie standardów jakości pracy  placówek oświatowych, za utratę pracy przez obecnych pracowników administracyjnych, a co za tym idzie pozbawienie ich środków do  życia?” – pytają autorzy listu.
W piśmie skierowanym do radnych pracownicy przedszkoli i szkół zwracają uwagę m.in. na to, że nie konsultowano z nimi projektu powołania zespołu, oraz że struktura MZO nie zapewnia zatrudnienia wszystkim osobom pracującym obecnie na stanowiskach głównych księgowych, referentów ds. płac i referentów płacowo – kadrowych. „To działanie jest nieetyczne i świadczy o nierównym traktowaniu pracowników oraz zaburzy funkcjonowanie placówek i będzie rzutowało na efekty i jakość pracy” – piszą pracownicy administracji.
Projekty uchwały w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Oświatowego ma zostać przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miasta, którą ma odbyć się 27 marca.