Radny powiatowy Władysław Karaś zmienił miejsce pracy. Odszedł z Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej. Od 1 marca pracuje w Zarządzie Dróg Powiatowych. Został Kierownikiem Służby Interwencyjnej.
  Radny Władysław Karaś odszedł z PUIK bowiem zlikwidowano stanowisko dyrektora, które zajmował. Nie chciał też, jak się teraz okazuje, skorzystać z możliwości przeniesienia się na proponowane mu stanowisko specjalisty. Przystąpił za to do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych i został Kierownikiem Służby Interwencyjnej. Na nowym miejscu pracy radny Karaś ma zajmować się m.in. nadzorem nad pracą wykonywaną przez drogową służbę liniową, przekazywaniem pasa drogowego obcym firmom umieszczającym urządzenie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe w pasie drogowym.
W postępowaniu konkursowym brał udział tylko Władysław Karaś. Objęte przez niego stanowisko jest stanowiskiem nieurzędniczym, zakwalifikowanym zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych do stanowisk pomocniczych i obsługi.