Ponad 800 tysięcy złotych to kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, którą samorząd gminy Łuków przeznaczy na budowę Leśnego Zespołu Rekreacyjno – Edukacyjnego „Amonit” w Klimkach. Umowa w tej sprawie została właśnie podpisana.
W środę, 13 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się spotkanie, podczas którego marszałek Jarosław Stawiarski podpisał pięć nowych umów z samorządami na realizację inwestycji dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z działania Turystyka Przyrodnicza. Pięciu beneficjentów otrzymało blisko 11,5 milionów złotych na projekty warte w sumie 16,5 miliona. Wśród samorządów, które podpisały umowy, znalazła się gmina Łuków. Na spotkaniu obecny był wójt Mariusz Osiak, skarbnik gminy Alina Baka oraz radny wojewódzki Ryszard Szczygieł.
Leśny Zespół Rekreacyjno – Edukacyjny „Amonit” powstanie w rejonie świetlicy w Klimkach i na terenie nazywanym „Stróżką Klimkowską”. Będzie to kompleks z wystawą amonitów oraz ze zjeżdżalniami, ścieżkami zdrowia i wieloma innymi atrakcjami. Wniosek o przyznanie dotacji na jego budowę został złożony w 2017 roku. Przeszedł wówczas ocenę formalną i merytoryczną, ale nie otrzymał środków. Teraz ta sytuacja uległa zmianie. Jak mówił wójt Mariusz Osiak, dzięki wsparciu ze strony radnego wojewódzkiego Ryszarda Szczygła, w Urzędzie Marszałkowskim raz jeszcze przeanalizowano wniosek gminy i dotację przyznano.
Do budżetu gminy Łuków trafi z Regionalnego Programu Operacyjnego z działania Turystyka Przyrodnicza 850 tys. zł. Cała inwestycja ma kosztować około 1,2 mln. Projekt i pozwolenie na budowę już jest. Jak mówi wójt Mariusz Osiak, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jesienią tego roku Leśny Zespół Rekreacyjno – Edukacyjny „Amonit” w Klimkach będzie gotowy.