Do redakcji naszej telewizji dotarł list od mieszkanki Łukowa zaniepokojonej pojawiającymi się informacjami o zmianach działania Inspektoratu ZUS w Łukowie. Według jej informacji przedsiębiorcy z Łukowa i powiatu łukowskiego mieliby stracić możliwość „załatwiania swoich spraw” w Łukowie.
Mieszkanka Łukowa, która prowadzi również działalność gospodarczą, pisze do nas: Aktualnie, wszelkie rozliczenia związane z opłacanymi przez nas składkami z tytułu prowadzenia działalności prowadzi ZUS w Łukowie. Po proponowanych zmianach mają to już robić pracownicy Inspektoratu w Lubartowie, odległego od Łukowa o 60 km. (…) Likwidacji ma również ulec wydział egzekucji, który funkcjonuje obecnie w ZUS w Łukowie. Ten ma być również przeniesiony do Lubartowa.
  O obawy przedstawione w liście zapytaliśmy w  ZUS w Lublinie. W odpowiedzi nadesłanej przez Małgorzatę Korbę regionalnego rzecznika ZUS w województwie lubelskim do naszej redakcji, czytamy: „Inspektorat w Łukowie to ważna placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na mapie naszego województwa. Mieszkańcy Łukowa i okolic mogą być spokojni, że Zakład pozostanie w tym mieście. Podkreślamy również, że klienci są i zawsze będą obsługiwani w pełnym zakresie spraw tam, gdzie jest im najbliżej. Obecnie prowadzimy analizy nowych rozwiązań organizacyjnych, które mają usprawnić pracę placówek terenowych ZUS. Na razie nie ma decyzji w tym zakresie.”
 

 Pełna treść listu nadesłanego przez mieszkankę Łukowa:
Zmiany w łukowskim ZUS.
Od jakiegoś czasu, w komentarzach do różnych artykułów zamieszczanych na stronach łukowskich portali pojawiały się informacje, że ZUS w Lublinie nosi się z zamiarem zmiany zakresu funkcjonowania łukowskiego oddziału ZUS. Jako lokalny przedsiębiorca postanowiłam zgłębić ten temat i u źródła dowiedzieć się, na czym te zmiany mają polegać. Poniżej przedstawiam państwu to, co udało mi się ustalić do tej pory. Mam nadzieję, że Państwo zainteresujecie się tematem, podejmiecie go i doprowadzicie do opublikowania na Waszych portalach rzetelnych artykułów, które być może doprowadzą do dyskusji i wstrzymania tych niekorzystnych dla całego powiatu łukowskiego zmian.
Zmiany, o których wspomniałam, mają nastąpić od 1 kwietnia bieżącego roku i dotyczą wyłącznie dwóch jednostek lubelskiego oddziału ZUS – Inspektoratu w Lubartowie i Inspektoratu w Łukowie.
Jednostki ZUS w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Puławach oraz Kraśniku nie podlegają natomiast żadnym niekorzystnym dla mieszkańców tych miast zmianom. Co więcej, jednostka w Radzyniu Podlaskim, choć podobno ustępuje łukowskiemu „ZUSowi” liczbą obsługiwanych przedsiębiorców i obszarem działania, została przy tych zmianach wzmocniona i ma być wsparta pracownikami, także tymi pracującymi teraz w Łukowie. Dlaczego tak się stało? Swoje przemyślenia w tej kwestii postaram się przedstawić w dalszej części.
Co ma się zmienić??
Dla mnie i innych przedsiębiorców całego powiatu łukowskiego praktycznie wszystko. Aktualnie, wszelkie rozliczenia związane z opłacanymi przez nas składkami z tytułu prowadzenia działalności prowadzi ZUS w Łukowie. Po proponowanych zmianach mają to już robić pracownicy Inspektoratu w Lubartowie, odległego od Łukowa o 60 km. To właśnie oni będą rozliczać nasze konta i odpowiadać na wszelkie nasze podania czy wnioski. To z nimi będziemy się musieli także kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do rozliczenia naszych kont i to w Lubartowie będą również przechowywane nasze akta! Teraz wystarczy podjechać do ZUS w Łukowie gdzie w każdej chwili mamy dostęp do naszych akt czy osoby, która zajmuje się naszymi rozliczeniami i zna je od podstaw. Wszelkie wątpliwości możemy wyjaśnić na miejscu, bez telefonów czy kosztownych i czasochłonnych wyjazdów do Lubartowa. Należy przy tym pamiętać, że ZUS w Łukowie zajmuje się rozliczeniami wszystkich przedsiębiorców w powiecie, a to także Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska czy Trzebieszów, które od Lubartowa są oddalone już o około 80-100 km. Dojazd z tych miejscowości do Lubartowa, żeby coś załatwić w ZUS, to już kilka godzin i znaczny koszt.
Likwidacji ma również ulec wydział egzekucji, który funkcjonuje obecnie w ZUS w Łukowie. Ten ma być również przeniesiony do Lubartowa. Co niektórzy, szczególnie ci mniej solidni płatnicy mogliby pomyśleć, że to korzystna zmiana. Okazuje się jednak, że i dla nich będzie to znaczne utrudnienie. Wiem z relacji różnych przedsiębiorców, że aktualnie jedna wizyta w łukowskim wydziale windykacji ZUS z zaległą wpłatą, pozwalała uzyskać niemal natychmiastowo anulowanie zajęcia w banku. Po przeniesieniu tego wydziału do Lubartowa zapewne nie będzie to możliwe, a już na pewno, nie bez wyjazdu i osobistej wizyty w lubartowskim inspektoracie, gdzie będziemy się musieli okazać wpłatą czy zaległym przelewem.
Zapewnienia ZUS.
Powyżej przedstawiłam najistotniejsze zmiany, jakie dotkną każdego przedsiębiorcę, który prowadzi lub będzie chciał prowadzić działalność na terenie powiatu łukowskiego. Wiem, że sprawą tą zainteresował się Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie, który wystosował w tej sprawie pismo do Starosty Dariusza Szustka. W piśmie tym władze Cechu protestowały przeciwko zmianom w ZUS i słusznie zauważyły, że zmiany te istotnie utrudnią prowadzenie działalności oraz zmniejszą atrakcyjności i rolę powiatu łukowskiego.
Konsekwencją tego protestu było zorganizowane przez Starostę spotkanie z władzami lubelskiego Oddziału ZUS. Zdaje się jednak, że władze naszego powiatu zbagatelizowały i zlekceważyły problem, bo w trakcie spotkania nie zapadły zupełnie żadne konkretne ustalenia. Na swej stronie www i w korespondencji do Cechu, Starostwo wydało wyłącznie lakoniczny komunikat, że dla przedsiębiorców i ubezpieczonych nic się nie zmieni, bo zgodnie z zapewnianiami władz ZUS, nadal będzie można składać wnioski i brać zaświadczenia na informacji w Łukowie. Niestety, jako przedsiębiorca, który od bardzo dawna ma kontakt z ZUS, jestem świadoma, że tak prosto to nigdy nie działało i nadal nie działa. Jako prowadząca firmę wiem, że ZUS to nie tylko podania, wnioski i zaświadczenia, a często i tych dokumentów nie da się załatwić na informacji i wówczas kontakt z pracownikami rozliczającymi konto jest bardzo potrzebny, a często wręcz niezbędny!!! Załatwienie sprawy telefonicznie, przez infolinie ZUS, to katorga. Jestem pewna, że podobnie stwierdzą też inni łukowscy przedsiębiorcy, którzy podobnie jak i ja, o spotkaniu nie byli poinformowani i nie mogli się w tej kwestii wypowiedzieć. Większość z nich nie jest w ogóle świadoma zmian, jakie mają nastąpić w ZUS, a kiedy się o nich dowiadują, zdecydowanie się im sprzeciwiają. Rzekomą „dyskusję” z władzami ZUS przeprowadziły za łukowskich przedsiębiorców osoby, które nie prowadzą działalności i w takim charakterze nie muszą na co dzień kontaktować się z pracownikami którzy prowadzą ich rozliczenia.
Zmiany?? Po co?
Z dokonanych przeze mnie ustaleń wynika, że reorganizacja w jednostkach ZUS ma miejsce w całym naszym regionie i odbyła się już, chociażby na terenie siedleckiego ZUS-u. Z tego, co udało mi się ustalić, tam nie zostały jednak zlikwidowane żadne jednostki i żadne wydziały w tych jednostkach. Zarówno w Inspektoracie ZUS w Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim, jak i w Garwolinie, nadal funkcjonują wydziały rozliczeń i windykacji. Jeżeli tam nic się nie zmieniło, co więc jest powodem likwidacji tych wydziałów w Łukowie? Dlaczego to właśnie Łuków ma być mniej przyjazny przedsiębiorcom, niż wszystkie sąsiadujące z naszym powiaty, które mają w swoich miastach powiatowych wydział rozliczeń i egzekucji w ZUS?
Odpowiedzią na tę pytania, jaka najczęściej pojawia się w środowisku łukowskich przedsiębiorców, jest… Radzyń Podlaski. Jak już wspomniałam, informacje jakie do mnie trafiały wskazują, że po zmianach, które mają nastąpić w ZUS, to właśnie w Radzyniu Podlaskim mają być utworzone nowe wydziały i tam rzekomo mają być też przeniesieni pracownicy z Łukowa, których po zmianach będzie za dużo w Łukowie. Jednym słowem Radzyń ma być wzmocniony kosztem Łukowa. Niestety wiele wskazuję, że ktoś w ZUS ma w tym swój cel i skutkuje to tym, że nie ma kto łukowskiego ZUSu przed zmianami bronić. Dlaczego? Może dlatego, że podobno naczelnik likwidowanego wydziału rozliczeń ZUS w Łukowie jest z Radzynia Podlaskiego, kierownik inspektoratu ZUS w Łukowie jest z Radzynia Podlaskiego, a jakby tego było mało, to także dyrektor rozliczeń ZUS w Lublinie, ten który uczestniczył w spotkaniu ze starostą, pochodzi z Radzynia Podlaskiego i tam kiedyś pracował w ZUS.
Wstęp do likwidacji ZUS w Łukowie?
Całość ustaleń, jakie dotychczas poczyniłam, niestety tylko źle wróży przyszłości łukowskiego inspektoratu ZUS, a zamknięcie pionu wyliczeń, może być właśnie początkiem końca jego działalności. Rozpatrywanie zasiłków już jest w Radzyniu Podlaskim. Teraz pozostaje czekać kiedy inne piony zostaną przeniesione do mniejszego Radzynia czy Lubartowa. Niestety, bez zdecydowanych działań nas wszystkich – przedsiębiorców, lokalnych mediów i władz, włączając to władze miasta, gminy i powiatu, ZUS w Łukowie może już niebawem przestać istnieć. Wtedy wszyscy – przedsiębiorcy, ich pracownicy, renciści i emeryci będą zmuszeniu dojeżdżać do ZUS do Lubartowa czy Radzynia Podlaskiego i tam załatwiać swoje sprawy ubezpieczeniowe kosztem czasu i niemałych pieniędzy. Proszę więc o nagłośnienie sprawy i poinformowanie o powyższym, jak największego grona osób, które działając na różnych szczeblach władzy, mogą doprowadzić do wstrzymania bardzo niekorzystnych dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Szkoda, że nie uczyniły tego władze powiatowe, które nie do końca właściwie podeszły do tematu, nie zbadały go i poddały się zapewnieniom władz ZUS w Lublinie. Mam nadzieję, że dzięki Państwu, jeszcze da się to jeszcze odwrócić.