Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie, Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz Komendant Hufca ZHP Łuków zapraszają na wernisaż wystawy „Niepodległość harcerstwem znaczona 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”. Otwarcie wystawy odbędzie się 15 marca o godz. 16:00 w Muzeum Regionalnym w Łukowie.
Głównym celem ekspozycji, przygotowanej ze zbiorów Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, jest przypomnienie początków kształtowania się idei harcerstwa na zniewolonych ziemiach polskich, zwieńczonego zjazdem zjednoczeniowym organizacji skautowych w Lublinie w 1918 roku i utworzenia jednego nowego Związku Harcerstwa Polskiego. Prezentowana wystawa zostanie wzbogacona o eksponaty związane z harcerstwem na ziemi łukowskiej.
Wystawa powstała jako część jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego organizowanego przez ZHP, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.