Prawo jazdy ma nowy wzór od poniedziałku 4 marca 2019 i nie będzie już zawierało adresu zamieszkania posiadacza. Wszyscy nowi kierowcy będą dostawać prawo jazdy z terminem ważności do 15 lat.
Znika obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Dla kierowców oznacza to dużą oszczędność, koszt wymiany prawa jazdy to 100 zł. Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu. Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania. Jednak w latach 2028-2033 przeprowadzana będzie obowiązkowa wymiana uprawnień, gdzie posiadacze bezterminowego prawa jazdy będą musieli wymienić je na nowe.
Nowy wzór prawa jazdy wprowadza rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.