W ośmiu miejscowościach gminy – Biardach, Dmininie, Krynce, Strzyżewie, Sulejach, Szczygłach Górnych, Ryżkach i Zalesiu, zostały utworzone miejsca wypoczynku i edukacji w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom”.
Zostały w nich wybudowane drewniane wiaty dla rowerzystów z ławką i stolikiem (za wyjątkiem Biard, Krynki i Ryżek, gdzie zostały wykorzystane wiaty już istniejące), stojaki na rowery, lapidaria, w których są prezentowane głazy narzutowe, drewniane tablice informacyjne zawierające dane dotyczące prezentowanych okazów skał, kosze na odpadki i utwardzenie terenu.
W projekcie wykorzystano lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. W lapidariach są bowiem prezentowane oraz chronione głazy narzutowe występujące na terenie gminy Łuków. Zgromadzone w nich okazy są świadectwem przeszłości geologicznej regionu i stanowią najstarsze występujące na ziemi zabytki. Celem lapidariów jest rozbudzenie zamiłowań geologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zwiększenie ich wiedzy geologicznej, która w połączeniu z wiedzą o występującej na terenie gminy Łuków krze jurajskiej zawierającej skamieniałe muszle amonitów – wymarłych mięczaków morskich sprzed 163,5 mln lat, stanowi poważny potencjał turystyczny.
Miejsca przyjazne rowerzystom są położone na Szlaku Ziemi Łukowskiej i w jego pobliżu, co niewątpliwie spowoduje zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców gminy Łuków i gmin sąsiednich.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwotą 120 252,00 zł, całkowity zaś budżet projektu wynosi 189 994,73 zł.