Podczas sesji Rada Gminy Łuków, która odbyła się w czwartek 21 lutego, radni przyjęli uchwałę w sprawie wysokości diet jej członków. Będą podwyżki.
Zgodnie z przyjętą uchwałą dieta radnych nie pełniących żadnych funkcji będzie wyższa o 100 złotych. Dotychczas było to 500 złotych, a będzie 600. Przewodniczący komisji stałych i wiceprzewodniczący rady będą otrzymywać 700 złotych zamiast 600, a wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy Łuków zostało ustalone na poziomie 1000 zamiast 900 złotych.
Przypomnijmy, że diety radnych miejskich wynoszą 715, 77 zł. Przewodniczący komisji stałych otrzymują 1252, 59 zł. Diety ich zastępców wynoszą 1073, 65 zł. Najwyższe diety otrzymuje prezydium Rady Miasta: przewodniczący RM 1521,01, zaś wiceprzewodniczący po 1252,59 zł.