Rozpoczęła się rozbiórka budynku handlowo – usługowego znajdującego się przy ulicy Warszawskiej, obok Lidla, za dawną restauracją „Warszawska 18”. Właściciel otrzymał nakaz rozróbki, bowiem wybudował obiekt bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Budynek przy ul. Warszawskiej zaczął powstawać
w 2011 roku. Podczas kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego okazało się, że powstający budynek nie jest zgodny z projektem. Wszczęto postępowanie administracyjne i decyzją wydaną w 2016 roku nakazano właścicielowi rozbiórkę budynku. Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który w październiku 2018 roku  nakazał niezwłoczne rozebranie budynku.