Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd Skarbowy organizują spotkanie informacyjno – szkoleniowe, podczas którego przedstawiona zostanie informacja o zasadach rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz wydatkowaniu i sposobach rozliczania dotacji przez KGW. Spotkanie odbędzie się 26 lutego w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II o godzinie 10.00.
Ponadto na spotkaniu omawiane będą m.in. zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów oraz przedstawione zostaną informacje z zakresu znajomości portalu IRZplus. Do udziału w spotkanie informacyjno – szkoleniowych zaproszeni są rolnicy oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich.