Radni Rady Powiatu Łukowskiego będą głosować nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnego Władysława Karasia. Pełni on funkcję dyrektora w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej. Prezes firmy Marcin Mateńko zamierza zmienić regulamin PUIK-u i zlikwidować stanowisko zajmowane przez radnego.
Do biura Rady Powiatu trafiło pismo z Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej, w którym prezes miejskiej spółki informuje o wprowadzeniu z dniem 11 lutego nowego Regulaminu Organizacyjnego, w którym ulega likwidacji stanowisko dyrektora, na którym dziś zatrudniony jest Władysław Karaś. W piśmie czytamy, że powyższa zmiana organizacyjna wynika z polityki oszczędnościowej Zarządu Spółki i optymalizacji struktury organizacyjnej. „Wielkość i specyfika działania spółki nie uzasadnia utrzymywania w strukturze organizacyjnej wydzielonego stanowiska dyrektora, które generuje dodatkowe, wysokie koszty dla firmy” – czytamy w uzasadnieniu przesłanym do Rady Powiatu.
Stanowisko dyrektora w PUIK-u, które zajmuje obecnie Władysław Karaś zostało utworzone regulaminem organizacyjnym, który wszedł w życie 5 kwietnia 2018 roku. Wcześniej prezes spółki pełnił jednocześnie funkcję dyrektora przedsiębiorstwa. Nowy regulamin zakłada m.in. powrót do wcześniej istniejącego schematu organizacyjnego.
Władysław Karaś pełni funkcję dyrektora od 9 kwietnia 2018 roku. Na stanowisko prezesa powołano Marcina Mateńkę. Dyrektor Karaś zajmował się w spółce nadzorowaniem i koordynowaniem prac związanych z projektem modernizacji oczyszczalni oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na który pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak informuje nas prezes Marcin Mateńko, dyrektorowi Władysławowi Karasiowi zaproponowane zostanie zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i wynagrodzenie przewidziane na tym stanowisku.
Na przedstawienie zmiany warunków pracy i płacy dyrektorowi Władysławowi Karasiowi, który jest radnym powiatowym, zgodę musi wyrazić Rada Powiatu. Zgoda Rady jest wymagana, ale nie jest dla prezesa PUiIK wiążąca. Głosowanie w tej sprawie już w czwartek 7 lutego na posiedzeniu Rady Powiatu.