Jarosław Piekarski będzie pełnił do końca lutego obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Taką decyzję podjął burmistrz Piotr Płudowski,  po tym gdy ze stanowiska dyrektora zrezygnował Sławomir Rzymowski.
Sławomir Rzymowski zakończył pracę 31 stycznia. Dzień później pełnienie jego obowiązków burmistrz Piotr Płudowski powierzył Jarosławowi Piekarskiemu, który dotychczas pracował w ZGL na stanowisku administratora budynków. Z rozporządzenia burmistrza wynika, że obowiązki dyrektora powierzono mu na okres do 28 lutego. W tym czasie ma zostać rozpisany konkurs na zwolnione stanowisko dyrektora ZGL.