W związku z planowaną na 2020 r. budową gazociągów na ul. Żelechowskiej i Patoki, zwracamy się z prośbą  osoby zainteresowane o jak najszybszy kontakt w celu złożenia deklaracji na przyłącze gazowe. Deklaracje nie są zobowiązujące do wykonania  przyłącza.
W związku ze zmianą wzoru deklaracji prosimy osoby, które już złożyły podpisy w 2018 r. o ponowny kontakt. Termin przyjmowania podpisów od 28.01. – 2.02.2019 r.
Deklaracje dostępne są w budynku przy ul. Żelechowskiej 101 codziennie po godz. 15:00. Kontakt pod nr tel.: 508 345 925, 516 716 612.