Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski przygotował projekt uchwały, który ma doprowadzić do „uratowania” budynku Warszawska 18. Burmistrz chce uzyskać poparcie radnych, aby skorygować uchwałę dotyczącą zmiany planu zagospodarowania miasta dla terenów znajdujących się m.in.. przy ul. Warszawskiej .
Właściciel terenu, na którym znajduje się dawna restauracja „Warszawska 18”, złożył w połowie 2017 roku wniosek, który miał na celu uzyskanie prawnych możliwości, aby móc ubiegać się o rozbiórkę tego budynku. Tam w przeszłości mieściła się miejska elektrownia. Poprzednia Rada Miasta wniosek przyjęła i rozpoczęły się prace nad zmianą planu zagospodarowania miasta.
Teraz burmistrz Piotr Płudowski chce wprowadzenia zmian, które najprościej mówiąc „uniemożliwią” rozbiórkę budynku. Przygotowany przez niego projekt uchwały w tej sprawie ma zostać poddany pod głosowanie na sesji, która odbędzie się w środę 30 stycznia.
 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, dawna restauracja „Warszawska 18” widnieje w spisie budynków, których rozbiórka jest zakazana. Jeżeli plan zostanie zmieniony to właściciel budynku będzie mógł ubiegać się o pozwolenie na jego rozbiórkę.  Jeżeli natomiast Rada Miasta przychyli się do zmian proponowanych przez burmistrza Płudowskiego to dawna miejska elektrownia i była restauracja nadal będzie „nie do ruszenia”.