Stowarzyszenie Straż Ochrony Zwierząt Lublin działające na terenie Łukowa, zwróciło się z petycją do radnych miejskich o wprowadzenie w Programie Opieki nad Zwierzętami możliwości finansowania kastracji i sterylizacji psów i kotów domowych oraz finansowanie ich elektronicznego znakowania.
Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że zniesienie opłat za sterylizację i czipowanie pozwoli na zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych i ograniczy wydatki związane z przekazywaniem psów i kotów do schroniska. W ubiegłym roku na odławianie i utrzymanie psów w schronisku wydano z budżetu miasta kwotę 105 200 zł.
Petycja ma być poddana pod głosowanie podczas sesji Rady Miasta, która odbędzie się w środę 30 stycznia.