Starosta łukowski Dariusz Szustek został członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich. Zjazd i wybory struktur Związku na nową kadencję odbyły się 17 stycznia w Warszawie.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich wybrano nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję. Prezesem Zarządu ZPP został Andrzej Płonka, starosta bielski. W skład zarządu ZPP wybrano 20 przedstawicieli powiatów. Wśród nich znalazł się starosta Dariusz Szustek. Uczestnicy Zgromadzenia ogólnego wybrali również dziewięcioosobową Komisję Rewizyjną ZPP.