19 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbędzie się Koncert Noworoczno-Charytatywny pod nazwą „New Year’s Party 2019”. Na scenie swoje umiejętności lingwistyczne i wokalne zaprezentują słuchacze Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego Eurolingua oraz podopieczni Domów Dziecka wspieranych przez Akcję Charytatywną.
Dochód z całego koncertu zostanie przeznaczony na wsparcie dla dzieci z Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dzieci z Domu Dziecka „Dom Pod Kasztanami” w Siedlcach oraz dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. Telewizja Master.