Grażyna Kulik, prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” ostrzega przed osobą, która pojawiała się na osiedlu Sienkiewicza i chodząc po mieszkaniach namawia do przekazywania pieniędzy na rzecz osób chorych na autyzm. Według prezes „Labiryntu”, to może być oszustwo. O sprawie poinformowana została już policja.
Prezes Grażyna Kulik podkreśla, że jakiekolwiek zbiórki pieniędzy nie mogą odbywać się w ten sposób. Nikt nie powinien nachodzić osób w domach i prosić o datki. Każda zbiórka musi być zarejestrowana. Według niej, może to być oszust podszywający się pod fundację czy też stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych na autyzm.