Łukowscy radni już nie zadadzą pytań na sesji. W porządku obrad zabraknie punktu z interpelacjami. Jest to wynik zmian w ustawie o samorządzie gminnym.
Nie da się ukryć że był to jeden z najciekawszych elementów obrad rady miasta w Łukowie. Teraz wymogi ustawy spowodowały, że inaczej wygląda porządek obrad. Ustawa nie przewiduje punktu z interpelacjami i zapytaniami do burmistrza. Teraz radni będą mieli możliwość składania zapytań na piśmie. W ciągu 14 dni burmistrz musi odpowiedzieć radnemu. A później wszystkie te zapytania i interpelacje muszą pojawić się w Internecie i na tablicy ogłoszeń, więc będą dostępne dla mieszkańców.
W porządku obrad nadal jest punkt „wolne wnioski i informacje”, w którym radni mogą wyrażać swoje opinie na wiele spraw.