Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski otrzymał od grona pedagogicznego z Przedszkola Miejskiego nr 2 pismo z wnioskiem o zwolnienie dyrektor Ewy Siedleckiej. Po jego otrzymaniu burmistrz zwrócił się z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Lublinie o przeprowadzenie kontroli w placówce. Od jej wyników uzależnia on dalsze decyzje co do osoby obecnej dyrektor.
Jak nas informuje burmistrz Piotr Płudowski, do 10 stycznia dyrektor przedszkola Ewa Siedlecka przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie wyznaczyła osoby, która miała by ją w tym czasie zastępować. Burmistrz postanowił więc sam wyznaczyć taką osobę. Na czas choroby dyrektor Siedleckiej jej obowiązki będzie pełnić nauczycielka Agata Zabielska.