W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z województwa lubelskiego w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”.
Celem wsparcia stypendialnego jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych.
Jak informuje na dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, w gronie najlepszych uczniów województwa lubelskiego znaleźli sie uczniowie „Rolnika”: Marek Orzyłowski uczeń klasy IV kształcący w zawodzie technik agrobiznesu oraz Małgorzata Krasuska uczennica klasy IVa kształcąca w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.